ทุกคนที่ส่งเงินกับ Rewire สามารถรับสิทธิ์ประกันคุ้มครอง AIG ได้
เริ่มเลย
Powered by
หนึ่งในเหตุผลดีๆ ของการส่งเงินกลับบ้านด้วย Rewire!
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ลูกค้า Rewire ทุกคนสามารถรับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ AIG ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
รับค่าสินไหมทดแทนได้ในวงเงินคุ้มครองสูงถึง €5,000 ในกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูญเสียอวัยวะ หรือเป็นอัมพาต
ต้องทำอย่างไร เพื่อรับสิทธิ์การประกันคุ้มครองนี้?
ส่งเงินกลับบ้านที่ไทย
ส่งเงินไปไทยกับ Rewire ด้วยจำนวนขั้นต่ำ €200 ต่อเดือน
เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
คุณได้รับการประกันคุ้มครอง
ง่ายๆ เพียงแค่นี้! การประกันอุบัติเหตุ AIG ของคุณจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนถัดไ
เช่น คุณส่งเงินในเดือนกุมภาพันธ์ คุณจะได้รับการคุ้มครองจาก AIG ในเดือนมีนาคม
คงสถานะการประกันคุ้มครองของคุณต่อไป
ส่งเงินกลับบ้านขั้นต่ำ
€200 ทุกเดือน เพื่อรักษาสิทธิ์การประกันอุบัติเหตุ AIG ของคุณในทุกๆ เดือนถัดไป
การประกันคุ้มครอง AIG
ทุกคนที่ส่งเงินกับ Rewire สามารถรับสิทธิ์ประกันคุ้มครอง AIG ได้
สมัครบัญชีฟรี
คุ้มครองอะไรบ้าง?
การประกันอุบัติเหตุ AIG จาก Rewire จะคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุ และมีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือเป็นอัมพาต
คุณจะได้รับอะไร?
เงินคุ้มครองจ่ายครั้งเดียวเป็นจำนวนสูงสุดถึง €5,000
ประกัน AIG มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?
ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับคุณ! คุณส่งเงินกลับบ้านกับ Rewire เพียงแค่เท่านั้น และ Rewire จะจ่ายเบี้ยประกัน AIG ให้คุณเอง
FAQ
ประกันอุบัติเหตุของ AIG คืออะไร?

หากคุณเป็นลูกค้าของ Rewire ที่มีบัญชีที่ใช้ได้งานอยู่ และหากเดือนที่แล้วคุณได้ส่งเงินกลับไทยอย่างน้อย €200 ด้วย Rewire คุณก็จะได้รับการคุ้มครองโดยอัตโนมัติจาก AIG เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือน

และคุณสามารถรักษาสิทธิ์การคุ้มครองในทุกๆ เดือนถัดไปได้ โดยการส่งเงินกลับบ้านขั้นต่ำ €200 ทุกเดือน

ประกัน AIG จะให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเดือนที่คุณได้รับความคุ้มครอง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม, เงื่อนไข, ข้อยกเว้น, และรายละเอียดทั้งหมด โปรดดูได้ที่นี่: [Add a hyperlink]

ประกัน AIG คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกัน AIG ให้ค่าชดเชยสูงถึง €5,000 ในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และ/หรือการเป็นอัมพาต ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุในเดือนที่คุณได้รับความคุ้มครอง
เพื่อยกตัวอย่างกล่าวถึงเป็นการเฉพาะ สมมุติว่านายเอได้รับอุบัติเหตุในช่วงเวลาที่นายเอได้รับการคุ้มครองอยู่ และต่อมานายเอได้เสียชีวิตลงภายในระยะเวลาสองปี อันเป็นผลโดยตรงและมีสาเหตุเดียวคือการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว ในกรณีนี้ จะมีการจ่ายค่าชดเชยหนึ่งก้อนสูงสุด €5,000 ไปยังบัญชี Rewire ของนายเอ และผู้รับผลประโยชน์ตามกฎหมายของนายเอจะได้รับมรดกทั้งหมดจากบัญชีนี้ ซึ่งรวมถึงเงินค่าชดเชยนี้ด้วยเช่นกัน
หากในกรณีที่คุณสูญเสียอวัยวะและ/หรือเป็นอัมพาตซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ ก็จะมีการจ่ายค่าชดเชยเป็นก้อนสูงสุด €5,000 ไปยังบัญชี Rewire ของคุณ แต่ในกรณีของความพิการ คุณจะได้รับเงินเป็นเปอร์เซ็นต์ (จาก 25% ถึง 100%) ของจำนวนรวม €5,000 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของความทุพพลภาพของคุณ
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม, เงื่อนไข, ข้อยกเว้น, และรายละเอียดทั้งหมด โปรดดูได้ที่นี่: [Add a hyperlink]

ประกัน AIG ไม่คุ้มครองอะไร?

มีบางสถานการณ์ที่ประกัน AIG ไม่คุ้มครอง ซึ่งส่งผลให้การเรียกร้องของคุณถูกปฏิเสธ การเรียกร้องที่ถูกปฏิเสธหมายความว่าคุณจะไม่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับการเรียกร้องของคุณ
การเคลมประกัน AIG ของคุณจะถูกปฏิเสธ และคุณจะไม่ได้รับค่าชดเชยสำหรับการสูญเสีย การบาดเจ็บ ความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งมีที่มา หรือเกิดจาก หรือเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากตัวอย่างต่อไปนี้:
โปรดทราบ รายการนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น!

 • เจตนาทำร้ายตัวเอง ฆ่าตัวตาย หรือพยายามฆ่าตัวตาย
 • การฝึกหรือการเข้าร่วมในกีฬาอาชีพทุกประเภท
 • อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการเตรียมการหรือมีส่วนร่วมในการก่ออาชญากรรมหรือความผิดทางอาญา
 • คุณรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่หรืออยู่ระหว่างการฝึกอบรมกับกองกำลังทหารหรือตำรวจ หรือกองทหารอาสาสมัคร หรือองค์กรกึ่งทหาร
 • เที่ยวบิน ยกเว้นในฐานะผู้โดยสารที่ชำระเงินสำหรับยานพาหนะสาธารณะที่ดำเนินการโดยสายการบินพาณิชย์ที่ลงทะเบียนเพื่อขนส่งผู้โดยสารตามตารางเวลาที่เผยแพร่และมีกำหนดที่แน่นอน
 • อุบัติเหตุเกิดขึ้นเนื่องจากคุณอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมของข้อยกเว้นทั้งหมดในข้อกำหนดและเงื่อนไข คุณสามารถดูข้อมูลได้ที่นี่: [Add a hyperlink]

ใครอยู่เบื้องหลังดูแลการประกันภัยนี้?

การประกันภัยนี้จัดทำโดย AIG Europe S.A. ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์กโดยมี R.C.S. Luxembourg หมายเลข B218806 AIG Europe S.A. มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 35D Avenue J.F. Kennedy (L-1855), Luxembourg สาขาประเทศเนเธอร์แลนด์ของ AIG Europe S.A. มีชื่อทางการค้าว่า AIG Europe, Netherlands
ในฐานะบริษัทประกันภัย AIG Europe S.A. จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับคุณ หากคุณต้องการปรึกษาเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โปรดติดต่อ AIG Europe S.AS. สาขาเนเธอร์แลนด์ :

 • ทางอีเมล:[email protected]
 • หรือทางโทรศัพท์: +10 453 54 55

กรมธรรม์ประกันภัยออกโดย Qover ซึ่งเป็นตัวแทนประกันที่ไม่ผูกมัด สำนักงานกฎหมายและการปฏิบัติงานของ QOVER SA/NV ตั้งอยู่ที่ Handelstraat 31, 1000 Brussels ประเทศเบลเยียม Qover จะช่วยคุณตลอดอายุของกรมธรรม์นี้ เพื่อตอบคำถามใดๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับกรมธรรม์นี้ และเพื่อจัดการกับข้อเรียกร้องของคุณ หากคุณมีความต้องการเฉพาะที่ทำให้สื่อสารได้ยาก โปรดแจ้งให้ Qover ทราบและพวกเขาจะยินดีช่วยเหลือคุณ

ประเทศ หมายเลข
เบลเยียม +32 2 588 25 50
ฝรั่งเศส +33 9 71 07 28 38
เนเธอร์แลนด์ +31 20 206 1925
เยอรมนี +49 800 0004224
สเปน +34 900 838 023
อิตาลี +39 800 694 371
ไอร์แลนด์ +353 1800 852 338
ฟินแลนด์ +358 800 552087
เอสโตเนีย +372 8002 013
กรีซ +30 800 848 1566
ลัตเวีย +371 80 205 190
ลิทัวเนีย +370 800 00 485
ลักเซมเบิร์ก +32 2 588 25 50
มอลตา +44 800 088 57 86
โปแลนด์ +48 800 088 004
โปรตุเกส +351 882 880 091
สโลวาเกีย +421 800 601 520
สโลวีเนีย +386 80 488 883
ใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับการประกัน AIG?

การประกันภัย AIG นี้มีให้สำหรับลูกค้า Rewire ที่อาศัยอยู่ในหนึ่งในประเทศที่พำนักเหล่านี้เท่านั้น: เบลเยียม เยอรมนี เอสโตเนีย สเปน ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก ลัตเวีย มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวีเนีย สโลวาเกีย
จะมีการมอบการประกันภัยนี้ให้โดยอัตโนมัติเป็นเวลาหนึ่งเดือนสำหรับลูกค้า Rewire ที่มีบัญชีพรีเมียมที่ใช้งานอยู่ซึ่งได้ทำการโอนเงินระหว่างประเทศเป็นจำนวนเงินอย่างน้อย €200 ด้วยบัญชีพรีเมียมของพวกเขาในเดือนก่อนหน้า
ตัวอย่างเช่น หากคุณส่งเงินจำนวนรวมขั้นต่ำ 200€ ในเดือนมกราคมด้วยบัญชีพรีเมียมของคุณ คุณจะได้รับความคุ้มครอง AIG ในเดือนกุมภาพันธ์
เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองในแต่ละเดือน คุณต้องส่งเงินจำนวนรวมขั้นต่ำ €200 ด้วยบัญชีพรีเมียมของคุณทุกเดือน

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่ส่งเงินจำนวนขั้นต่ำ €200 ในเดือนหนึ่ง?

หากคุณไม่ได้ส่งเงินจำนวนรวมอย่างน้อย €200 ในเดือนใดเดือนหนึ่งด้วยบัญชีพรีเมียม Rewire คุณจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยประกัน AIG ในเดือนถัดไป และประกัน AIG ของคุณจะหมดอายุ
ในการเปิดใช้งานการประกัน AIG อีกครั้งและเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองในเดือนถัดไป คุณจะต้องส่งเงินขั้นต่ำ €200 กลับบ้านในระหว่างเดือนด้วยบัญชีพรีเมียมของคุณ
เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองในแต่ละเดือน คุณต้องส่งเงินจำนวนรวมขั้นต่ำ €200 กับ Rewire ทุกเดือน

จะเรียกร้องเงินประกันได้อย่างไร?

หากคุณต้องการเรียกร้อง คุณต้องแจ้งการเรียกร้องของคุณในแบบฟอร์มการเรียกร้องนี้
โปรดทราบว่าจะต้องรายงานความเสียหายของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากการแจ้งล่าช้าอาจส่งผลต่อการจัดการคำร้องของคุณ

ต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการเรียกร้อง?

คุณต้องแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดการติดต่อของคุณ คุณต้องบรรยายและอธิบายสถานการณ์ของอุบัติเหตุ คุณต้องอัปโหลดรายงานทางการแพทย์หลังเกิดอุบัติเหตุ

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันทำการเรียกร้อง?

การเรียกร้องของคุณจะได้รับการประเมินโดยเทียบกับกรมธรรม์เพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง เอกสารสนับสนุนของคุณจะได้รับการตรวจสอบ และจะมีการคำนวณจำนวนเงินผลประโยชน์ที่เป็นไปได้ของคุณ หากเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เราจะติดต่อคุณเพื่อขอข้อมูลนี้
เมื่อการเรียกร้องของคุณได้รับการตรวจสอบแล้ว เราจะคำนวณผลประโยชน์ที่คุณควรได้รับและชำระเงินโดยตรงไปยังบัญชีของคุณ
หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการเรียกร้องของคุณ โปรดติดต่อ Qover โดยตรง

 • ทางอีเมล: [email protected]
 • หรือทางโทรศัพท์: ลิงก์ไปยังรายการหมายเลขโทรศัพท์

คุณยังสามารถตอบกลับอีเมลยืนยันที่ส่งให้เมื่อคุณส่งคำร้องได้อีกด้วย

จะได้รับความคุ้มครองจากประกัน AIG ที่ไหน?

คุณจะได้รับการคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงและทุกที่ในโลก ยกเว้นในประเทศที่ถูกคว่ำบาตรที่กล่าวถึงในมาตรา 5.17 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขของคุณ การประกันภัยนี้จะไม่คุ้มครองถึงการสูญเสีย การบาดเจ็บ ความเสียหาย หรือความรับผิดทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการเดินทางตามแผนหรือการเดินทางจริงในประเทศคิวบา อิหร่าน ซีเรีย เกาหลีเหนือ หรือภูมิภาคไครเมีย หรือเดินทางไปยังหรือเดินทางผ่านพื้นที่เหล่านี้

ประกันเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อไร?

เมื่อลูกค้า Rewire มีสิทธิ์อยู่ในระดับพรีเมียมของ Rewire การประกันภัยจะเปิดใช้งานสำหรับลูกค้า Rewire ดังกล่าว เพื่อให้มีสิทธิ์ คุณต้องส่งเงินจำนวนรวมอย่างน้อย €200 กับ Rewire ในเดือนก่อนหน้า สิทธิ์ดังกล่าวมีผลใช้ได้หนึ่งเดือน (เริ่มจากวันที่ 1 ของเดือนถัดไปจนถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้น) และต้องเปิดใช้งานใหม่ทุกเดือนเพื่อประเมินคุณสมบัติใหม่

การประกันนี้มีค่าใช้จ่ายเท่าไร?

การประกันภัยนี้เป็นสิทธิประโยชน์ส่วนหนึ่งของบัญชีพรีเมียม Rewire ที่ใช้งานอยู่โดยอัตโนมัติ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามปกติของคุณ ความคุ้มครองของคุณจะยังใช้ได้อยู่ต่อไปหากคุณยังคงส่งเงินกับ Rewire อย่างน้อย €200 ต่อเดือน

จะดูรายละเอียดความคุ้มครองได้ที่ไหนบ้าง?

ที่นี่ คุณสามารถดูเอกสารกรมธรรม์พร้อมข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงข้อยกเว้นและรายละเอียดทั้งหมด และข้อสรุปความคุ้มครองได้ที่นี่ [Add a hyperlink]

ถ้าคำถามเกี่ยวกับการประกันภัยนี้ จะต้องติดต่อใคร?

Qover เป็นคนกลางที่จะคอยช่วยเหลือคุณตลอดอายุกรมธรรม์ และตอบคำถามที่คุณอาจมีเกี่ยวกับการประกันภัยนี้

 • คุณสามารถส่งอีเมลไปที่ [email protected]
 • หรือโทรได้ที่หมายเลขนี้: ลิงก์ไปยังรายการหมายเลขโทรศัพท์
ควรทำอย่างไร หากไม่พึงพอใจ?

การประกันภัยนี้เป็นสิทธิประโยชน์ส่วนหนึ่งของบัญชีพรีเมียม Rewire ที่ใช้งานอยู่โดยอัตโนมัติ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามปกติของคุณ ความคุ้มครองของคุณจะยังใช้ได้อยู่ต่อไปหากคุณยังคงส่งเงินกับ Rewire อย่างน้อย €200 ต่อเดือน++
13. จะดูรายละเอียดความคุ้มครองได้ที่ไหนบ้าง?
ที่นี่ คุณสามารถดูเอกสารกรมธรรม์พร้อมข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงข้อยกเว้นและรายละเอียดทั้งหมด และข้อสรุปความคุ้มครองได้ที่นี่ [Add a hyperlink]++
14. ถ้าคำถามเกี่ยวกับการประกันภัยนี้ จะต้องติดต่อใคร?
Qover เป็นคนกลางที่จะคอยช่วยเหลือคุณตลอดอายุกรมธรรม์ และตอบคำถามที่คุณอาจมีเกี่ยวกับการประกันภัยนี้
คุณสามารถส่งอีเมลไปที่ [email protected]
หรือโทรได้ที่หมายเลขนี้: ลิงก์ไปยังรายการหมายเลขโทรศัพท์++
15. ควรทำอย่างไร หากไม่พึงพอใจ?
หากคุณไม่พึงพอใจกับบริการ คุณสามารถยื่นคำร้องได้โดยติดต่อ AIG Europe S.A. สาขาเนเธอร์แลนด์

เป็นลายลักษณ์อักษร: AIG Europe S.A., Netherlands Branch, General Manager
PO Box 8606
3009 AP Rotterdam
อีเมล: [email protected]
โทรศัพท์: +31 10 453 54 55

AIG Europe SA สาขาเนเธอร์แลนด์จะรับทราบข้อร้องเรียนภายใน 1 สัปดาห์หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงความคืบหน้าและให้คำตอบสุดท้ายภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน เว้นแต่จะมีสถานการณ์เฉพาะที่ขัดขวางไม่ให้เราดำเนินการดังกล่าว ในกรณีนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบเรื่องนี้เรื่อยๆ

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
AIG Europe S.A. สาขาเนเธอร์แลนด์มีความเกี่ยวข้องกับ Financial Services Complaints Tribunal (“KiFiD”) KiFiD เป็นสถาบันรับเรื่องร้องเรียนที่มีความสามารถในการจัดการหากผู้ถือกรมธรรม์ในฐานะผู้บริโภคได้ทำข้อตกลงประกันกับบริษัทประกันภัย หากบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิดำเนินการจากข้อตกลงการประกันภัยกับบริษัทประกันภัย หรือหากบุคคลธรรมดามีข้อร้องเรียนเรื่องความเป็นส่วนตัวกับบริษัทประกันภัย KiFiD ยังเปิดกว้างสำหรับนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลธรรมดาตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายบุคคลหรือกรรมการหรือสมาชิกของนิติบุคคลนี้ ในลักษณะที่ถือได้ว่าเป็นการขยายนิยามของบุคคลหรือบุคคลธรรมดา

หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงการร้องเรียนโดยบริษัทประกันภัย คุณสามารถร้องเรียนกับ KiFiD ได้ภายในสามเดือนหลังจากวันที่บริษัทประกันภัยได้แจ้งจุดยืนสุดท้าย คุณสามารถร้องเรียนกับ KiFiD ได้ในกรณีที่บริษัทประกันภัยภัยไม่จัดการเรื่องร้องเรียนภายใน 6 สัปดาห์นับจากรับทราบหรือ 8 สัปดาห์หลังจากยื่นเรื่องร้องเรียน

KiFiD
เป็นลายลักษณ์อักษร: P.O. Box 93257
2509 AG The Hague
อีเมล: [email protected]
โทรศัพท์: +31 70 333 89 99
www.kifid.nl

หากคุณไม่ต้องการใช้ตัวเลือกเหล่านี้ในการจัดการข้อร้องเรียน หรือพิจารณาว่าการจัดการหรือผลลัพธ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ คุณสามารถยื่นข้อพิพาทต่อศาลที่มีอำนาจ การทำตามขั้นตอนการร้องเรียนนี้หรือการใช้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งข้างต้นจะไม่ส่งผลต่อสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายของคุณ

เนื่องจาก AIG Europe SA เป็นบริษัทประกันภัยในลักเซมเบิร์ก นอกเหนือจากขั้นตอนการร้องเรียนที่กำหนดไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ร้องเรียนที่เป็นบุคคลธรรมดาที่กระทำการนอกกิจกรรมทางวิชาชีพของตนอาจมีสิทธิ์เข้าถึงหน่วยงานกลางของลักเซมเบิร์กสำหรับข้อร้องเรียนใด ๆ ที่อาจมีเกี่ยวกับกรมธรรม์นี้ ตัวอย่างเช่น หากพวกเขาไม่พอใจกับการตอบกลับจาก AIG Europe SA สาขาเนเธอร์แลนด์ หรือในกรณีที่ไม่มีการตอบกลับหลังจาก 90 วัน ผู้ร้องเรียนอาจแจ้งเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานใหญ่ของ AIG Europe S.A.:

เป็นลายลักษณ์อักษร: AIG Europe SA “Service Reclamations Niveau Direction”
35D Avenue JF Kennedy
L- 1855 Luxembourg – Grand Duché de Luxembourg
อีเมล: [email protected]

รายละเอียดการติดต่อหน่วยงานไกล่เกลี่ยของลักเซมเบิร์กและ Luxembourg Commissariat Aux Assurances (เพื่อยื่นคำร้องเพื่อขอมตินอกศาล) มีอยู่ในเว็บไซต์ของ AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/ คำขอทั้งหมดที่ส่งไปยัง Luxembourg Commissariat Aux Assurances หรือหน่วยงานไกล่เกลี่ยของลักเซมเบิร์กจะต้องยื่นเป็นภาษาลักเซมเบิร์ก เยอรมัน ฝรั่งเศส หรืออังกฤษ

SHOW MORE QUESTIONS