ไทย
ไทย

ทุกคนที่ส่งเงินกับ Rewire สามารถรับประกันอุบัติเหตุ AIG ได้

เริ่มต้นตอนนี้
อีกหนึ่งเหตุผลในการส่งเงินกลับไทย

ลูกค้า Rewire ทุกคนสามารถมีประกันอุบัติเหตุได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

คุณสามารถรับค่าสินไหมทดแทนสูงถึง €20,000 ในกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูญเสียอวัยวะ หรืออัมพาต

โปรดทราบว่าจำนวนสูงสุดที่คุณสามารถเรียกร้องได้นั้นขึ้นอยู่กับแผนประกันอุบัติเหตุของคุณ

แผนประกันอุบัติเหตุ

ยิ่งคุณส่งเงินมากขึ้น แผนประกันอุบัติเหตุก็จะยิ่งดีขึ้น
B
แผนมาตรฐาน
ส่ง €200 (หรือมากกว่า) ต่อเดือนและรับความคุ้มครองสำหรับ:
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ การสูญเสียอวัยวะ หรืออัมพาต
สูงถึง €5,000
ทุพพลภาพอย่างสิ้นเชิงเป็นการชั่วคราว (เกิดจากอุบัติเหตุ)
ไม่ระบุ
กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ:
ค่างานศพ
ไม่ระบุ
หรือ
การส่งกลับประเทศ
ไม่ระบุ
S
แผนประกันอุบัติเหตุระดับ Silver
ส่ง €650 (หรือมากกว่า) ต่อเดือนและรับความคุ้มครองสำหรับ:
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ การสูญเสียอวัยวะ หรืออัมพาต
สูงถึง €10,000
ทุพพลภาพอย่างสิ้นเชิงเป็นการชั่วคราว (เกิดจากอุบัติเหตุ)
การชำระเงินครั้งเดียว €400
กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ:
ค่างานศพ
สูงถึง €10,000
หรือ
การส่งกลับประเทศ
บริการที่มอบให้โดย AIG
G
แผนประกันอุบัติเหตุระดับ Gold
ส่ง €1,500 (หรือมากกว่า) ต่อเดือนและรับความคุ้มครองสำหรับ:
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ การสูญเสียอวัยวะ หรืออัมพาต
สูงถึง €20,000
ทุพพลภาพอย่างสิ้นเชิงเป็นการชั่วคราว (เกิดจากอุบัติเหตุ)
การชำระเงินครั้งเดียว €750
กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ:
ค่างานศพ
สูงถึง €10,000
หรือ
การส่งกลับประเทศ
บริการที่มอบให้โดย AIG
เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เปิดใช้งานประกันอุบัติเหตุของคุณในสองขั้นตอนง่าย ๆ

1

ส่งเงินกลับไทย

ส่งเงินกลับไทย €200 หรือมากกว่านั้นต่อเดือนกับ Rewire

2

ความคุ้มครอง
จะเริ่มต้น

เพียงแค่นี้ คุณก็จะได้รับการประกันจาก AIG ในเดือนถัดไป!

ตัวอย่างเช่น: ส่งเงินในเดือนกุมภาพันธ์ แล้วรับการคุ้มครองจาก AIG ในเดือนมีนาคม

ต้องการรักษาประกันของคุณให้คงอยู่ต่อไปหรือไม่?

ส่งเงินกลับบ้าน €200 เพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับแผนประกันอุบัติเหตุพื้นฐาน
€650 เพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับแผนประกันอุบัติเหตุระดับSilver
หรือ €1,500 เพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับแผนประกันอุบัติเหตุระดับ Gold ในแต่ละเดือน

คำถามที่พบบ่อย:

ทั่วไป:

ถาม: ประกัน AIG คืออะไร?

ตอบ: ประกัน AIG ให้ความคุ้มครองสำหรับลูกค้า Rewire ที่ส่งเงิน €200 (หรือมากกว่า) ต่อเดือนด้วยบัญชี Rewire ประกันดังกล่าวคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรืออัมพาตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนที่คุณได้รับความคุ้มครอง คุณยังสามารถรับการสนับสนุนทางการเงินหากคุณไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราวเนื่องจากอุบัติเหตุ

ถาม: การประกันนี้มีค่าใช้จ่ายเท่าใด?

ตอบ: ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับคุณ! ตราบใดที่คุณยังคงส่งเงิน €200 (หรือมากกว่า) ต่อเดือนด้วยบัญชีของคุณ เช่นนั้นแล้ว Rewire จะจ่ายเบี้ยประกัน AIG ให้คุณ!

ถาม: ใครบ้างที่มีสิทธิ์ทำประกัน AIG?

ตอบ: ประกันนี้มอบให้โดยอัตโนมัติเป็นเวลา 1 เดือนสำหรับลูกค้า Rewire ที่อาศัยอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งตามรายการด้านล่าง ซึ่งได้ทำการโอนเงินระหว่างประเทศจำนวน €200 (หรือมากกว่า) ด้วยบัญชีของพวกเขาในเดือนก่อนหน้า

เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองในแต่ละเดือน คุณต้องส่งเงิน €200 (หรือมากกว่า) ด้วยบัญชีของคุณทุกเดือน

ถาม: ประกัน AIG ให้บริการในประเทศที่พำนักใดบ้าง?

ตอบ: การประกันอุบัติเหตุ AIG มีให้สำหรับลูกค้า Rewire ที่อาศัยอยู่ในหนึ่งในประเทศที่พำนักต่อไปนี้เท่านั้น: เบลเยียม เยอรมนี เอสโตเนีย สเปน ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก ลัตเวีย มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวีเนีย สโลวาเกีย

ถาม: ประกันเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด?

ตอบ: สิทธิ์ดังกล่าวมีผลใช้ได้หนึ่งเดือน (เริ่มจากวันที่ 1 ของเดือนจนถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้น) และต้องเปิดใช้งานใหม่ทุกเดือนเพื่อประเมินคุณสมบัติใหม่

ตัวอย่างเช่น หากคุณส่ง €200 (หรือมากกว่า) ด้วยบัญชีของคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - คุณจะได้รับการคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมถึง 31 มีนาคม

ถาม: ประกัน AIG คุ้มครองอะไรบ้าง?

ตอบ: ประกัน AIG ให้ค่าชดเชยในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และ/หรืออัมพาตจากอุบัติเหตุ ในแผนระดับเงินและทอง คุณยังสามารถรับการสนับสนุนทางการเงินหากคุณไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราวเนื่องจากอุบัติเหตุ

ความคุ้มครองขั้นพื้นฐาน - ค่าชดเชยสูงสุด €5,000 ในกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูญเสียอวัยวะ และ/หรืออัมพาตจากอุบัติเหตุ

 • บุคคลคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุในช่วงเวลาที่เขาได้รับความคุ้มครองและเสียชีวิตภายในสองปีอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุนั้นโดยตรงและเป็นสาเหตุเพียงอย่างเดียว: จากนั้นจะมีการชดเชยเป็นเงินก้อนสูงสุด €5,000/€10,000 สำหรับแผนระดับเงิน / €20,000 สำหรับแผนระดับทอง ซึ่งจะจ่ายไปยังบัญชี Rewire ของผู้นั้น ผู้รับผลประโยชน์ตามกฎหมายของเขาจะได้รับมรดกทั้งหมดจากบัญชีนี้และจะได้รับค่าชดเชยนี้
 • บุคคลที่ทุกข์ทรมานจากการสูญเสียอวัยวะและ/หรืออัมพาตซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุในช่วงเวลาที่เขาได้รับความคุ้มครอง จะได้รับการชดเชยเป็นเงินก้อนสูงสุด €5,000/€10,000 สำหรับแผนระดับเงิน / €20,000 สำหรับแผนระดับทอง ซึ่งจะจ่ายไปยังบัญชี Rewire ของผู้นั้น
  ในกรณีของความพิการ เขาจะได้รับเงินเป็นเปอร์เซ็นต์ (จาก 25% ถึง 100%) ของจำนวนรวม €5,000/€10,000 สำหรับระดับเงิน / €20,000 สำหรับระดับทอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของความทุพพลภาพของเขา

ความคุ้มครองระดับ silver และ gold

 • บุคคลที่ไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราวเนื่องจากอุบัติเหตุในช่วงเวลาที่เขาได้รับความคุ้มครอง จะได้รับการชดเชยเป็นเงินก้อนสูงสุด €400 สำหรับแผนระดับเงิน / 750 สำหรับแผนระดับทอง ซึ่งจะจ่ายไปยังบัญชี Rewire ของผู้นั้น

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม เงื่อนไข ข้อยกเว้น และรายละเอียดทั้งหมด โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สามารถเข้าถึงได้ที่นี่: [เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์]

ถาม: ประกัน AIG ไม่คุ้มครองอะไร?

ตอบ: มีบางสถานการณ์ที่ประกัน AIG ไม่คุ้มครอง ซึ่งส่งผลให้การเรียกร้องของคุณถูกปฏิเสธ
การเรียกร้องที่ถูกปฏิเสธหมายความว่าคุณจะไม่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับการเรียกร้องของคุณ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างกรณีที่คุ้มครอง

* รายการนี้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

 • เจตนาทำร้ายตัวเอง ฆ่าตัวตาย หรือพยายามฆ่าตัวตาย
 • การฝึกหรือการเข้าร่วมในกีฬาอาชีพทุกประเภท
 • อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการเตรียมการหรือมีส่วนร่วมในการก่ออาชญากรรมหรือความผิดทางอาญา
 • คุณรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่หรืออยู่ระหว่างการฝึกอบรมกับกองกำลังทหารหรือตำรวจ กองทหารอาสาสมัคร หรือองค์กรกึ่งทหาร
 • เที่ยวบิน
  ยกเว้นในฐานะผู้โดยสารที่ชำระเงินสำหรับยานพาหนะสาธารณะที่ดำเนินการโดยสายการบินพาณิชย์ที่ลงทะเบียนเพื่อขนส่งผู้โดยสารตามตารางเวลาที่เผยแพร่และมีกำหนดที่แน่นอน
 • อุบัติเหตุเกิดขึ้นเนื่องจากคุณอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติด

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม เงื่อนไข ข้อยกเว้น และรายละเอียดทั้งหมด โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สามารถเข้าถึงได้ที่นี่: [เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์]

ถาม ใครอยู่เบื้องหลังการประกันอุบัติเหตุนี้?

ตอบ: การประกันอุบัติเหตุนี้ออกให้โดย AIG Europe S.A. ซึ่งเป็นบริษัทประกันอุบัติเหตุที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์กโดยมี R.C.S. Luxembourg หมายเลข B218806 AIG Europe S.A. มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 35D Avenue J.F. Kennedy (L-1855), Luxembourg สาขาประเทศเนเธอร์แลนด์ของ AIG Europe S.A. มีชื่อทางการค้าว่า AIG Europe, Netherlands ในฐานะบริษัทประกันอุบัติเหตุ AIG Europe S.A. จะประเมินการเรียกร้องสิทธิ์ของคุณ

การประกันอุบัติเหตุนี้จัดการโดย Qover SA/NV ซึ่งเป็นตัวแทนประกันที่ไม่ผูกมัด สำนักงานกฎหมายและการปฏิบัติงานของ QOVER SA/NV ตั้งอยู่ที่ Handelstraat 31, 1000 Brussels ประเทศเบลเยียม Qover จะช่วยคุณตลอดอายุของกรมธรรม์นี้ เพื่อตอบคำถามใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุนี้ หากคุณมีความต้องการเฉพาะที่ทำให้สื่อสารได้ยาก โปรดแจ้งให้ Qover ทราบและพวกเขาจะยินดีช่วยเหลือคุณ

ทางอีเมล: [email protected]

หรือทางโทรศัพท์:

ประเทศ หมายเลข
เบลเยียม +32 2 588 25 50
ฝรั่งเศส +33 9 71 07 28 38
เนเธอร์แลนด์ +31 20 206 1925
เยอรมนี +49 800 0004224
สเปน +34 900 838 023
อิตาลี +39 800 694 371
ไอร์แลนด์ +353 1800 852 338
ฟินแลนด์ +358 800 552087
เอสโตเนีย +372 8002 013
กรีซ +30 800 848 1566
ลัตเวีย +371 80 205 190
ลิทัวเนีย +370 800 00 485
ลักเซมเบิร์ก +32 2 588 25 50
มอลตา +44 800 088 57 86
โปแลนด์ +48 800 088 004
โปรตุเกส +351 882 880 091
สโลวาเกีย +421 800 601 520
สโลวีเนีย +386 80 488 883

ข้อมูลส่วนตัว

ถาม: ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าเดือนนี้ฉันส่งเงินไปเท่าไหร่แล้ว?

ตอบ: ไปที่แอป Rewire ของคุณและคลิกที่ "การประกันของคุณ" ในส่วนเมนู คุณจะพบข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดที่นั่น

ถาม: ฉันจะดูรายละเอียดความคุ้มครองอย่างครบถ้วนได้ที่ใดบ้าง?

ตอบ: ที่นี่ คุณสามารถเข้าถึงเอกสารกรมธรรม์พร้อมข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งรวมถึงเงื่อนไข ข้อยกเว้น รายละเอียดทั้งหมด และข้อสรุปความคุ้มครอง เอกสารยังมีให้บริการในภาษาสเปน ฝรั่งเศส และเยอรมัน [เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์]

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่ได้ส่งเงินจำนวน €200 (หรือมากกว่า) ในเดือนปฏิทินหนึ่ง?

ตอบ: หากคุณไม่ได้ส่งเงินจำนวน €200 ระหว่างเดือนตามปฏิทินด้วยบัญชีของคุณ คุณจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากประกัน AIG ในเดือนถัดไป

ในการเปิดใช้งานการประกัน AIG อีกครั้งและเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองในเดือนถัดไป คุณจะต้องส่งเงิน €200 (หรือมากกว่า) ระหว่างเดือนปฏิทินนั้น ๆ

เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองในแต่ละเดือน คุณต้องส่งเงิน €200 (หรือมากกว่า) ด้วย Rewire ในทุกเดือน

ถาม: ฉันจะรับแผนระดับ Silver หรือ Goldได้อย่างไร?

ตอบ: คุณต้องส่งอย่างน้อย €650 ในเดือนก่อนหน้าเพื่อให้คุ้มครองภายใต้แผนระดับเงิน และขั้นต่ำคือ €1,500 สำหรับแผนระดับทอง

ถาม: ฉันจะได้รับความคุ้มครองจากประกัน AIG ที่ใด?

ตอบ: ในเดือนหลังจากที่คุณส่ง €200 (หรือมากกว่า) ด้วยบัญชีของคุณ คุณจะได้รับการคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงและทุกที่ในโลก!

หมายเหตุ: การประกันอุบัติเหตุนี้จะไม่คุ้มครองถึงการสูญเสีย การบาดเจ็บ ความเสียหาย หรือความรับผิดทางกฎหมายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการเดินทางตามแผนหรือการเดินทางจริงในประเทศคิวบา อิหร่าน ซีเรีย เกาหลีเหนือ หรือภูมิภาคไครเมีย หรือเดินทางไปยังหรือเดินทางผ่านพื้นที่เหล่านี้

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม เงื่อนไข ข้อยกเว้น และรายละเอียดทั้งหมด โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สามารถเข้าถึงได้ที่นี่: [เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์]

การยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ถาม: ฉันจะเรียกร้องเงินประกันได้อย่างไร?

ตอบ: หากคุณต้องการเรียกร้อง คุณต้องแจ้งการเรียกร้องของคุณในแบบฟอร์มการเรียกร้องต่อไปนี้

โปรดทราบว่าจะต้องรายงานความเสียหายของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากการแจ้งล่าช้าอาจส่งผลต่อการจัดการคำร้องของคุณ

ถาม: ฉันต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการเรียกร้อง?

ตอบ: คุณต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดการติดต่อของคุณ คุณต้องบรรยายและอธิบายสถานการณ์ของอุบัติเหตุ คุณต้องอัปโหลดรายงานทางการแพทย์หลังเกิดอุบัติเหตุ

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันทำการเรียกร้อง?

ตอบ: การเรียกร้องของคุณจะได้รับการประเมินโดยเทียบกับกรมธรรม์เพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง เอกสารสนับสนุนของคุณจะได้รับการตรวจสอบ และจะมีการคำนวณจำนวนเงินผลประโยชน์ที่เป็นไปได้ของคุณ หาก Qover และ/หรือ AIG ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม พวกเขาจะติดต่อคุณเพื่อขอข้อมูลนี้

เมื่อการเรียกร้องของคุณได้รับการตรวจสอบแล้ว AIG จะคำนวณผลประโยชน์ที่คุณควรได้รับและชำระเงินโดยตรงในบัญชีของคุณ

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการเรียกร้องของคุณ โปรดติดต่อ Qover โดยตรง

คุณยังสามารถตอบกลับอีเมลยืนยันที่ส่งให้เมื่อคุณส่งคำร้องได้อีกด้วย

ถาม: ใครคือผู้รับผลประโยชน์ของฉันในกรณีที่ฉันยื่นคำร้อง?

หากบุคคลใดเสียชีวิตภายใน 2 ปีอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุในช่วงเวลาที่เขาได้รับความคุ้มครอง ทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายของเขาจะได้รับมรดกทั้งหมดจากบัญชีของเขาและจะได้รับค่าชดเชยดังกล่าวเป็นมรดก

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม เงื่อนไข ข้อยกเว้น และรายละเอียดทั้งหมด โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สามารถเข้าถึงได้ที่นี่: [เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์]

ถาม: ฉันจะติดต่อใครได้บ้างหากมีคำถามเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุนี้?

ตอบ: Qover เป็นคนกลางที่จะคอยช่วยเหลือคุณตลอดอายุกรมธรรม์ และตอบคำถามที่คุณอาจมีเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุนี้

คุณสามารถส่งอีเมลไปที่ [email protected]

หรือโทรได้ที่หมายเลขนี้: ลิงก์ไปยังรายการหมายเลขโทรศัพท์

ถาม: ฉันควรทำอย่างไรหากไม่พอใจกับประกัน AIG?

ตอบ: หากคุณไม่พอใจกับบริการของเรา คุณสามารถยื่นคำร้องได้โดยติดต่อ AIG Europe S.A. สาขาเนเธอร์แลนด์

เป็นลายลักษณ์อักษร: AIG Europe S.A., Netherlands Branch, General Manager
PO Box 8606
3009 AP Rotterdam
อีเมล: [email protected]
โทรศัพท์: +31 10 453 54 55

AIG Europe SA สาขาเนเธอร์แลนด์จะรับทราบข้อร้องเรียนภายใน 1 สัปดาห์หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงความคืบหน้าและให้คำตอบสุดท้ายภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน เว้นแต่จะมีสถานการณ์เฉพาะที่ขัดขวางไม่ให้เราดำเนินการดังกล่าว ในกรณีนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบเรื่องนี้เรื่อย ๆ

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
AIG Europe S.A. สาขาเนเธอร์แลนด์มีความเกี่ยวข้องกับ Financial Services Complaints Tribunal (“KiFiD”) KiFiD เป็นสถาบันรับเรื่องร้องเรียนที่มีความสามารถในการจัดการหากผู้ถือกรมธรรม์ในฐานะผู้บริโภคได้ทำข้อตกลงประกันกับบริษัทประกันอุบัติเหตุ หากบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิดำเนินการจากข้อตกลงการประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันอุบัติเหตุ หรือหากบุคคลธรรมดามีข้อร้องเรียนเรื่องความเป็นส่วนตัวกับบริษัทประกันอุบัติเหตุ KiFiD ยังเปิดกว้างสำหรับนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลธรรมดาตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายบุคคลหรือกรรมการหรือสมาชิกของนิติบุคคลนี้ ในลักษณะที่ถือได้ว่าเป็นการขยายนิยามของบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงการร้องเรียนโดยบริษัทประกันอุบัติเหตุ คุณสามารถร้องเรียนกับ KiFiD ได้ภายในสามเดือนหลังจากวันที่บริษัทประกันอุบัติเหตุได้แจ้งจุดยืนสุดท้าย คุณสามารถร้องเรียนกับ KiFiD ได้ในกรณีที่บริษัทประกันอุบัติเหตุภัยไม่จัดการเรื่องร้องเรียนภายใน 6 สัปดาห์นับจากรับทราบหรือ 8 สัปดาห์หลังจากยื่นเรื่องร้องเรียน

KiFiD

เป็นลายลักษณ์อักษร: P.O. Box 93257
2509 AG The Hague
อีเมล: [email protected]
โทรศัพท์: +31 70 333 89 99
www.kifid.nl

หากคุณไม่ต้องการใช้ตัวเลือกเหล่านี้ในการจัดการข้อร้องเรียน หรือพิจารณาว่าการจัดการหรือผลลัพธ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ คุณสามารถยื่นข้อพิพาทต่อศาลที่มีอำนาจ การทำตามขั้นตอนการร้องเรียนนี้หรือการใช้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งข้างต้นจะไม่ส่งผลต่อสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายของคุณ

เนื่องจาก AIG Europe SA เป็นบริษัทประกันอุบัติเหตุในลักเซมเบิร์ก นอกเหนือจากขั้นตอนการร้องเรียนที่กำหนดไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ร้องเรียนที่เป็นบุคคลธรรมดาที่กระทำการนอกกิจกรรมทางวิชาชีพของตนอาจมีสิทธิ์เข้าถึงหน่วยงานกลางของลักเซมเบิร์กสำหรับข้อร้องเรียนใด ๆ ที่พวกเขาอาจมีเกี่ยวกับกรมธรรม์นี้ ตัวอย่างเช่น หากพวกเขาไม่พอใจกับคำตอบจาก AIG Europe S.A. สาขาเนเธอร์แลนด์ หรือหากไม่มีการตอบสนองหลังจาก 90 วัน ผู้ร้องเรียนอาจแจ้งเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานใหญ่ของ AIG Europe S.A.:

เป็นลายลักษณ์อักษร: AIG Europe SA “Service Reclamations Niveau Direction”
35D Avenue JF Kennedy
L- 1855 Luxembourg - Grand Duché de Luxembourg
อีเมล: [email protected]

รายละเอียดการติดต่อหน่วยงานไกล่เกลี่ยของลักเซมเบิร์กและ Luxembourg Commissariat Aux Assurances (เพื่อยื่นคำร้องเพื่อขอมตินอกศาล) มีอยู่ในเว็บไซต์ของ AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/ คำขอทั้งหมดที่ส่งไปยัง Luxembourg Commissariat Aux Assurances หรือหน่วยงานไกล่เกลี่ยของลักเซมเบิร์กจะต้องยื่นเป็นภาษาลักเซมเบิร์ก เยอรมัน ฝรั่งเศส หรืออังกฤษ